Social

Important! Se vor acorda noi sume de bani pentru o anumită categorie de românii

Vești importante! De luni începe o nouă sesiune de înscriere pentru microgranturile de 2.000 de euro. SRL-urile, PFA-urile, profesiile liberale, întreprinderile individuale și alți potențiali solicitanți vor trebui să îndeplinească o serie de condiții la finanțare.

Categoriile de beneficiari de microgranturi:

 • a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.
 • b) (1) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și Organizații Non-Guvernamentale (ONG) cu diferite activități economice.

Măsura 1 – microgranturi 2021

Condiții de acordare:

 • solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională înainte de data depunerii cererii de finanțare, cel puțin din anul 2019, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020.
 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare”. „Pentru firmele înființate în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro”.
 • beneficiarii își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019.
 • nu depășesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană. Plafonul în vigoare este 1,8 milioane de euro pentru toate ajutoarele cumulate – un plafon foarte înalt și permisiv și nu se pune problema să fie depășit de acești beneficiari.

Microgranturi 2021 – cheltuieli eligibile

Ca și înainte, cu cei 2.000 de euro vor putea fi făcute o serie de cheltuieli eligibile:

 1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social / punctul / punctele de lucru unde se desfășoară activitatea;
 4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. (cheltuieli de tipul taxelor și impozitelor către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividente, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit, alte obligații de plată la bugetul de stat. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, II, IF, sunt eligibile și impozitele și taxele pe CNP). Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetele locale și amenzile de orice fel.

Important: Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, dar nu mai vechi de 1 februarie 2020, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de finanțare, conform startupcafe.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Conținutul este protejat !!